Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold

Å ha mange utenfor arbeidslivet har en høy kostnad for samfunnet, samtidig som det er en stor personlig belastning for dem det gjelder. Vi må ta i bruk ressursene og mulighetene som bor i oss, uansett kjønn, bakgrunn, etnisitet, seksuell orientering og alder.

I MENY har vi ca. 9500 ansatte, og hos oss er det rom for alle. Menneskene - med deres personlighet og fagkunnskap - er det viktigste for oss. Alle skal behandles likt og få de samme mulighetene.

Vi ser stor verdi i å gi jobberfaring også til dem, som av ulike årsaker, har falt utenfor eller står i fare for å falle utenfor arbeidsmarkedet. Vi jobber målrettet med arbeidstreningsplasser, har mange ansatte med spesielle behov, har stort etnisk mangfold og er opptatt av å få god kjønnsbalanse.

Vårt mål er å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle føler seg velkomne, trygge, respekterte og verdsatte for den de er.