To grønne nyheter om bæreposen

To grønne nyheter om bæreposen

Publisert 15. april 2021
To gode miljønyheter: MENYs plastbæreposer består nå av 80 prosent resirkulert plast. Og; MENYs kunder kjøper færre plastposer.

Frem til nå har plastposene til MENY bestått av 50 prosent resirkulert plast. Nå har leverandøren lykkes med å gå opp til 80 prosent, uten å svekke kvaliteten og slitestyrken.

- Ved å øke andelen gjenvunnet plast i posene, reduserer vi andelen jomfruelig plast tilsvarende. Det er gledelig, og et godt eksempel  godt eksempel på en sirkulær økonomi, sier Erik Halstensen, miljøansvarlig i MENY.

Den resirkulerte plasten i bæreposene kommer fra kildesortert plast fra landbruket, industrien og handelen.

Erik Halstensen, miljøansvarlig i MENY. Erik Halstensen, miljøansvarlig i MENY.

19% nedgang i plastposer

MENY har som mål å redusere salget av plastbæreposer med 20 prosent innen 2025, fra 2015. Fra midten av 2017 har salgstallene - målt mot omsetning - gått gradvis ned. Pr. 2020 er nedgangen på 19 prosent.

- Tallene svinger noe fra kvartal til kvartal og det er en viss usikkerhet knyttet til året med korona, men vi gleder oss over en generell nedadgående trend. Vi opplever at stadig flere av våre kunder har et mer bevisste forhold til bruken av plastposer, sier Halstensen.

Han anbefaler gjenbruksposen, nettopp fordi den kan brukes igjen og igjen.

Felles miljøinnsats mot plastposer

Felles miljøinnsats mot plastposer

Visste du at for hver pose du kjøper i MENY, går 1 krone direkte til Handelens Miljøfond, et et eget miljøfond knyttet til plast.

MENY er medlem av Handelens Miljøfond. For hver pose som selges, går 1 krone til et fond som støtter miljøtiltak knyttet til plast.