KyllingGården – kvalitet og dyrevelferd i samme råvare

KyllingGården – kvalitet og dyrevelferd i samme råvare

KyllingGården oppstod som et svar på forbrukernes ønske om kylling som ble fôret narasinfritt. I dag står også dyrevelferd i fokus for produktene.

Kyllingprodusentene til KyllingGården kommer fra nøye utvalgte gårder.

Emblem
Kyllinggården er den kyllingen på markedet som gir dyra best plass (15% bedre plass enn bransjestandarden)
Med trivselstiltak som slike kasser, får de unge kyllingene et miljø rikt på naturlig aktivitet under oppveksten. Med trivselstiltak som slike kasser, får de unge kyllingene et miljø rikt på naturlig aktivitet under oppveksten.

Viktige trivselstiltak

I tillegg til narasinfritt fôr, har kyllingene fått bedre plass og elementer i kyllinghusene som bidrar til økt aktivitet og trivsel. KyllingGården har 15% bedre plass enn bransjestandarden i Norge.

De har kasser som gir hvileplass og flisballer som stimulerer kyllingens søke- og hakketrang. De har også fått torvhauger slik at de kan strøbade. Kort og godt; et mer naturlig miljø for kyllingen å vokse opp i.

Det er viktig at produksjonsdyr har nok å holde på med. Dyr som har et miljø som oppfordrer til aktivitet, holder seg friskere. Kyllinger er unge og lekne dyr og et rikt, stimulerende miljø med god plass bidrar til at kyllingene trives bedre.

KyllingGården kjøpes kun hos MENY:

Stina og Petter Aarsland fra Lundsrud Gård er glade for at dagens kylliger er mer aktive og har bedre helse. Stina og Petter Aarsland fra Lundsrud Gård er glade for at dagens kylliger er mer aktive og har bedre helse.

Lundsrud Gård

En av de utvalgte gårdene er Lundsrud Gård. Her har Petter og Stina drevet gården siden 2008, og de har levert kylling til KyllingGården helt siden starten av 2015. Fordi begge er svært opptatte av dyrevelferd får kyllingene fôr som gir balansert vekst. Flere trivselstiltak gir mer aktivitet og de har større plass å boltre seg på.

Vi ser tydelig at bedre plass gir aktive og friske kyllinger!

Framover vil man se utvalge bønder på emballasjen, og litt om både gården og driften. Framover vil man se utvalge bønder på emballasjen, og litt om både gården og driften.

Bevisst valg

Med det nye designet som har kommet, vil dette komme enda bedre fram i kjøledisken. Ikke bare kan man ta et bevisst valg i forhold til hva kyllingen er fôret med i sin oppvekst, men også med tanke på dyrevelferd.

Det blir nå mer og mer fokus på dyrevelferd i industrien. Dette kommer både deg og dyrene til gode, og gir i tillegg ekstra godt kjøtt!

KyllingGården kommer fremdeles kun fra utvalgte Prior-gårder, og produseres bare for MENY.