KyllingGården - kun fra utvalgte gårder

KyllingGården - kun fra utvalgte gårder

Vi i MENY er opptatt av at du både skal spise bedre og leve bedre. Derfor gjør vi alt for at du skal få så bra råvarer som mulig. Vi er stolte av å tilby KyllingGården, som gir deg kylling som både har bedre plass og elementer som sikrer bedre trivsel og høyere aktivitetsnivå.

Kyllingbøndene våre legger mye planlegging og engasjement i gårdsdriften for å få døgnets timer til å gå opp. To av bøndene er Kjetil og Inger Johanne, som driver en liten gård utenfor Oslo. Stedet har tidligere vært eid av Kjetils bestefar, og bruket har vært i slekta i mange generasjoner. Derfor ligger det mye stolthet i det å fortsette historien og drifte gården videre.

I utgangspunktet var det skogbruk som var hovedinntektskilden på gården, men det var ikke tilstrekkelig til å holde gården i drift. Et sterkt ønske om å beholde gården fikk paret til å se se etter flere mulige inntektskilder. Eiendommen har ikke mye jord eller areal og kyllingproduksjon ble derfor et godt alternativ.

KyllingGården – kvalitet og dyrevelferd i samme råvare

KyllingGården – kvalitet og dyrevelferd i samme råvare

Kylling fra KyllingGården kommer fra utvalgte gårder hvor kyllingen har bedre plass enn standarden i bransjen. I tillegg er det gjort flere tiltak for å bedre kyllingenes miljø, og resultatet er ekstra god kylling med en aktiv oppvekst.

Sterkt engasjert i driften

Det er en fin men hektisk hverdag for de to. Begge er sterkt engasjert i gårdsdrifta og i tillegg jobber Kjetil heltid utenfor bruket. Paret har tre små barn og de synes det er spennende å bo på et sted med dyr, og at de trives med at mye skjer rundt dem.

Når nye kyllinger, som bare er noen få timer gamle, ankommer kyllinghuset trenger de mye tilsyn. Kjetil og Inger Johanne sjekker dyra minst fem ganger om dagen den første tiden, hvorav første sjekk allerede er klokken 05.30 om morgenen.

Barna hjelper gjerne til, og særlig den første perioden fordi de synes det ekstra stas når kyllingene er små.

Etter hvert som kyllingene vokser får de sjekk tre ganger om dagen, selv om det kun er lovpålagt med to. Ekteparet er opptatt av at fôring, temperatur, lysprogram og luftfuktighet rutinemessig kontrolleres for optimale forhold. 

To uker før kyllingene blir hentet blir det tatt salmonellaprøver og i sommerhalvåret blir det tatt camplyobaktprøver. Dette er det en meget streng prosedyre på. Familiens omsorg og tilsyn til dyra gir resultater, og gården har aldri vært utsatt for smitte av noe slag.

Viktig at kyllingen trives

Etter oppstarten med narasinfritt fôr har ekteparet lagt merke til at kyllingene vokser saktere og spiser mer mat.

Kjetil og Inger Johanne synes det er viktig at kyllingene skal få leve så naturlig som mulig, og er også opptatt av at de skal bevege seg mer. Derfor har de satt i gang flere tiltak for å aktivisere dyra: Kasser, ekstra flisballer og torv settes inn i huset slik at kyllingene kan klatre, leke og fjærbade.

Med slike engasjerte bønder på laget, blir MENY og Kyllinggården et godt team for å levere best mulig varer.