De åtte samiske årstidene

De åtte samiske årstidene

I samisk kultur teller vi åtte årstider, som er nært knyttet til reinens naturlige vandring og reineiernes oppgaver gjennom året. Den samiske årstidssyklusen har et eget navn – jahkodat.

Giđđageassi (vårsommer)

Kalvingstid

I mai-juni trekker simlene ned til sine faste kalveområder, hvor de føder en kalv hver. Reinen spiser lav, bladknopper og friske gresspirer.

Geassi (sommer)

Sommerbeite langs kysten

I juni-august er reinen på sommerbeite i lavlandet og langs kysten.  Her spiser de godt, og kalvene vokser fort for å bli store nok for å overleve vinteren. Plagsomme insekter gjør at dyrene trekker ned til kysten hvor det er kaldere. Sommeren er også tid for vedlikehold av merkeanlegg og slaktegjerder.

Čakcageassi (høstsommer)

Merking av kalver og slakt av okser

I august-september er det tid for å øremerke de nye kalvene. Reineierne henger nummerskilt på kalvene, og bruker kikkert for å se hvilken simle de følger. Reinen beveger seg mye mellom gode beiteområder og feter seg opp på urter, planter og helst sopp. Okser slaktes før brunsten.

Čakca (høst)

Parringstid

I oktober-november vandrer reinen til det gode høstbeitet, hvor reinen også har parringstid.

Čakcadálvi (høstvinter)

Slakt av kalv

I november-desember samler reineierne dyrene for slakt, merking og flytting til vinterbeitet. Dyrene beiter nå på myrer, i kratt og i tett skog der det fortsatt er rikelig med urter, lav og siste rest av sopp.

Dálvi (vinter)

Vinterbeite

I desember til februar er dyrene på vinterbeite på vidda. Reinene må grave beitegroper for å komme ned til laven under snøen, men ellers sparer den mest mulig på kreftene.

Giđđadálvi (vårvinter)

Vinterbeite

I februar/mars er dyrene fortsatt på vinterbeite. Er snøen sterk nok til å bære dyrene under vandring? Er det lett å grave ned til lav? Reineierne sjekker snø- og beiteforhold hele tiden for å se hvor dyrene får de beste beiteforholdene.

Giđđa (vår)

Reinen trekker ned mot kalveområdene

I april-mai begynner snøen å smelte, og reinen må beite på barflekker og steinlav som stikker opp fra snø fordi is gjør det vanskelig å grave ned til lav. På slutten av perioden trekker reinen nedover til kalveområdene.