Betingelser for bruk og kildehenvisning for MENYs bilder

Betingelser for bruk og kildehenvisning for MENYs bilder

  • Alt innholdet i mediabank/på meny.no er MENYs eiendom.
  • Innholdet kan ikke brukes kommersielt uten avtale med MENY.
  • Videreformidling til tredjepart eller lagring i egne databaser er ikke tillatt.
  • Bilder skal ikke manipuleres eller endres uten samtykke fra MENY. Vær Varsom-plakaten skal følges til enhver tid.
  • Innholdet i MENYs mediabank og nettside er opphavsrettslig beskyttet materiale. Brudd på vilkårene, misbruk av innhold eller handlinger i strid med andre lover og regler, vil kunne føre til økonomiske konsekvenser og/eller strafferettslige sanksjoner.

Henvisning til MENY skal alltid skje, og på følgende måte:

  • I trykte medier: MENY eller www.meny.no
  • På internett: Klikkbar lenke til www.meny.no
  • På Facebook: Henvisning i slutten av et innlegg. Bilde: @MENY
  • På Instagram: Bruk av taggen @meny_matglede

Har du spørsmål eller ønsker å kontakte MENY? Send mail hit