Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Publisert 25. juni 2018
Biniam kom til Norge som flyktning vinteren 2016. Nå smiler han fra øre til øre på jobb hos MENY Lambertseter. – Jeg er heldig som fikk praksis her. Det er gøy og lærerikt. Og jeg er blitt mye flinkere i norsk, sier Biniam entusiastisk.

Biniam Tekle fra Eritrea har deltatt i Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Groruddalen, etablert av Oslo kommune og NAV – og med MENY som samarbeidspartner. Han er glad i å møte mennesker, derfor valgte han og NAV å melde ham på MENYs todagers teorikurs, etterfulgt av tre måneders praksisarbeid i en MENY-butikk to dager i uka. De tre resterende dagene er han på skolebenken for å lære norsk.

Biniam er superfornøyd med arbeidspraksisen hos MENY Lambertseter.

- Jeg har lært mye mer her enn på skolen, også mye mer norsk. Det er jo ikke lov å snakke noe annet enn norsk her, og det er bra. Jeg har også fått nye venner her, sier han.

Nå er praksistiden hos MENY Lambertseter over og Biniam har fått diplom og evaluering – men også jobb. Azra Maksumic, som er både hans veileder og assisterende butikksjef, er så fornøyd med ham at hun ønsker at han skal fortsette å jobbe i MENY-butikken.

- Biniam er åpen, et eneste stort smil og veldig god på service. Kundene liker ham så godt. Det er gøy å se hvor raskt han bidrar og er blitt en del av oss, sier Azra.

Opplæring og motivasjon er viktig

Azra, som ønsker å bidra til å få alle i jobb og skape en mangfoldig arbeidskultur, er instruktør på teorikursene til MENY. Til nå har hun hatt 18 flyktningelever på kurset før de fordeles på ulike MENY-butikker for praksis.

- Jeg ser at teori og opplæringen er viktig. Vi må gi deltakerne trygghet og samtidig være tydelige på hvilke krav vi stiller.

Vi ønsker å gi alle muligheten, så finner vi ganske raskt ut om kandidaten er noe for MENY, sier Azra.

Av de fire praksisdeltakerne som har vært hos MENY Lambertseter etter teorien, har tre fått fast jobb her og siste hos MENY Alna. Azra understreker at de gode resultatene også skyldes at NAV er flinke til å finne kandidater som både er motiverte og passer til butikkjobb. 

Vinn-vinn

Til sammen har MENY gjennomført fire kurs i samarbeid med Introduksjonsprogrammet i bydel Grorud og ett i samarbeid med Follo KS rettet mot flykninger i Ski, Vestby og Frogn.

- For MENY er dette et vinn-vinn-prosjekt. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og gi flyktninger mulighet til å få arbeidstrening, samtidig som vi får rekrutteringsmuligheter. De som fullfører praksisperioden kan søke på ledige stillinger i våre butikker, sier Line Beate Jebsen, HR-direktør i MENY.