Assisterende ferskvaresjef

Assisterende ferskvaresjef

Assisterende ferskvaresjef jobber tett med ferskvaresjefen og har ansvar for at butikkens ferskvareavdeling skal være fersk, frisk, innbydende og selgende.

Oppgavene til en assisterende ferskvaresjef er varierte og består bl.a. av å legge opp disker, bestille varer, lage mat, betjene kunder, lage bemanningsplaner, lære opp nyansatte og andre administrative oppgaver.