Avdelingsleder

Avdelingsleder

Trigges du av resultatoppnåelse eller personalansvar eller begge deler? Våre avdelingsledere har sitt eget ansvarsområde i butikken.

Avdelingsleder har ansvaret for at alt i avdelingen fungerer som det skal. Det betyr for eksempel at i tillegg til å sørge for en effektiv drift av avdelingen, må man ansette, lære opp og følge opp sine egne medarbeidere.

Avdelingslederne har også ansvar for budsjetter og oppfølging av nøkkeltall. Som avdelingsleder er du en del av lederteamet på butikken og vil være med på faste møter hvor du kan påvirke butikkdriften. En avdelingsleder må kunne samarbeide godt med de andre avdelingslederne, slik at alle jobber mot samme mål.