Løk dyrket av matavfallet ditt

Løk dyrket av matavfallet ditt

Oppdatert 3. juli 2023
Med næring fra husdyrmøkk og husholdningsavfall, dyrker Skjærgaarden Gartneri nå løk til MENY. Gartneriet, som er med i et banebrytende sirkulært prosjekt, har halvert bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel. Og den nye Skjærgaardsløken smaker enda bedre.

For grønnsaksbonde Bjørge Madsen på Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand er jordhelse avgjørende. Han ønsker å ivareta det yrende mikrolivet i jorda og sikre at jorda ikke utarmes for kommende generasjoner. I tillegg ønsker han å bidra til matproduksjonen ikke forurenser bekker og fjorder.

Sammen med MENY og en gruppe grønnsaksbønder forsker gartneriet på hvordan et sirkulært matsystem kan produsere mer bærekraftige jordbruksvarer. Som ledd i dette er biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Sem i Vestfold en viktig bidragsyter til resirkulerte næringsstoffer. Her blir husdyrgjødsel og matavfall fra husholdninger på Østlandet til en klimavennlig biogass som erstatter fossilt drivstoff. Det blir også igjen en restmasse; en næringsrik biogjødsel som Skjærgaarden Gartneri bearbeider og betegner som supernæring.

- Vi nyter godt av at folk er flinke til å kildesortere. Biogjødselen basert på matavfall og husdyrmøkk yrer av mikroliv av det sunne slaget og gjør at vi får sterkere planter som smaker bedre. Vi beholder næringsstoffene i kretsløpet, noe som er spennende og givende, sier Madsen.

Første «grønne» produkt
Madsen understreket at samarbeidet med MENY har vært avgjørende for å lykkes.
- For å få til sirkulære matsystemer er samarbeid nøkkelen. Vi viser med vår nye Skjærgaardsløk at det er mulig. Nå handler det bare om vilje og handlekraft blant samarbeidspartnerne for å skalere opp, sier han.

Grønnsaksbonden, som de siste årene har halvert bruken av kunstgjødsel og sprøytemidler, lanserte i uke 26 i MENY sitt første produkt dyrket utelukkende med biorest: Skjærgaardsløk; en mild salatløk som kan ligne litt på vårløk i smak.

Leder an i megatrend
Madsen har helt siden 2011 forsket på jordhelse, som blant annet handler om å ta vare på mikrolivet og karboninnholdet i jorda - slik at den er dyrkbar i årene fremover og gir næringsrike vekster. God jordhelse betyr også mer karbonlagring.

- De første årene var det litt ensomt. Det er hyggelig at jordhelse nå er et tema som engasjerer stadig flere, også EU. Prosjektet vårt her i Vestfold er banebrytende. Samarbeidet kan skape et sirkulært matsystem og resulterer i de mest bærekraftige grønnsakene i verden, sier Madsen.

Ifølge FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) har en tredobling av matproduksjonen siden 1950, nye jordbruksteknikker, sprøytemidler og kunstgjødsel ført til press på matjorda.

- Å få til sirkulærøkonomi i landbruket er viktig. Norske bønder lager mat i verdensklasse, nå er de også i førersetet på nye, bærekraftige og mer klimavennlige løsninger. Vi må sikre god matproduksjon i fremtiden. Da tror vi på et samarbeid i hele verdikjeden, fra jord til bord og her vil MENY bidra, sier Einar Gundersen, kategoridirektør i MENY.

MENY bidrar med kompetanse inn i prosjektet, trygghet for at produktene ender i butikkhylla og på sikt vil også matavfall fra MENY-butikkene rutes inn i den sirkulære matverdikjeden.

Matavfallet blir også klimatomater
I gjenvinningen av matavfall og husdyrmøkk hos Den Magiske Fabrikken produseres også CO2, som blir brukt til å dyrke tomater i et eget veksthus. Tomatene, produsert av Reklima med 90 prosent lavere energiforbruk, selges i MENY under navnet Rødtopp.


Skjærgaarden Gartneri

  • Ligger i Åsgårdstrand.
  • Dyrker friske grønnsaker og urter
  • Drives av ekteparet Kristin Stenersen og Bjørge Madsen.
  • Har fokus på sirkulære løsninger og begynte å eksperimentere med å bruke resirkulert mat som gjødsel allerede for 12 år siden.


For ytterligere informasjon, kontakt
Bjørge Madsen, tlf. 920 80 556 bjorge@skjaergaarden.no
Einar Gundersen, MENY, tlf. 922 63 314, einar.gundersen@meny.no