Små grep gir plastkutt på 100 000 kg

Små grep gir plastkutt på 100 000 kg

Oppdatert 21. mars 2023
MENY har mål om å redusere plastforbruket med 30% innen 2025. En av måtene å komme dit på, er å erstatte plast med papir der det lar seg gjøre - i første omgang i frukt- og grøntavdelingen.

MENY tester nå ut å bytte plastposer med papirposer i frukt- og grønnsaksavdelingen, erstatte posene til brød med papir og ser på tiltak for å redusere plast i ferskvaredisken. I tillegg - på litt sikt - vil MENY erstatte plastbegre i ferskvaredisken og salatbaren.

Første butikker ut er
MENY Ringnes Park, MENY Løren og MENY Lillo gård i Oslo. 
Å bytte ut plast med papir gjøres gradvisOm testen er vellykket, vil MENY rulle ut endringene i alle butikker over hele landet.  

- Vi ønsker å gjøre det vi kan for at plast ikke havner i naturen. Plast kan ta flere hundre år å bryte ned i naturen og selv om heller ikke papir forsvinner over natta, så brytes det ned veldig mye raskere, sier Kenneth Skauge, bærekraftsjef i MENY.  

Små tiltak med stor effekt 
MENY Ringnes Park er en av butikkene som tester ut de nye posene. Butikksjef Jan Trygve Blekastad har gledet seg lenge til teststart. 
- Dette har jeg sett fram til lenge. Det er gøy å se at slike relativt små tiltak i butikk kan ha så stor effektMENYs samlede plastforbruk, sier Blekastad 

- Så langt ser vi at mange kunderav gammel vane, leter etter plastposene, men de fleste synes at det er helt ok og heller bruke papir, fortsetter Blekastad.  

Sparer 100 000 kg plast 
Om alle MENY-butikkene går over til fruktposer og brødposer av papir, vil det bety en reduksjon i plast på 100 000 kg i året. Skauge har stor tro på tiltakene og tror vanene raskt vil endre seg hos forbrukerne.  
- Vi må lete aktivt etter nye løsninger for å nå målet om 30 prosent kutt i plastforbruket vårt. Disse tiltakene er ganske synlige for kundene våre og viktige for å kutte forsøpling av plast i naturen, som er et enormt problem. Vi vil løpende supplere med flere plastreduserende tiltak, sier Skauge.  

- Små ruller med plastposer har vært i frukt- og grøntavdelingen så lenge vi kan huske, det blir derfor uvant med papirposer. Jeg tror likevel at de fleste kundene venner seg fort til endringen. Enten ved å gå over til papir eller bruke gjenbruksposer her også, avslutter Skauge. Kontakt: Bærekraftsansvarlig Kenneth Skauge, tlf. 970 50 222, kenneth.skauge@meny.no