Antall kvinnelige ledere øker

Antall kvinnelige ledere øker

Publisert 2. desember 2020 Oppdatert 1. november 2022
Ledende stillinger innenfor dagligvare og butikkdrift har tradisjonelt vært bekledd av menn. De siste årene har det skjedd store endringer. Nå er 42 prosent av de øverste lederne i MENY kvinner.

I MENY er vi opptatt av mangfold. 

- Vi ønsker å løfte frem og ta i bruk mulighetene hos de ansatte, uansett kjønn, bakgrunn, etnisitet, seksuell orientering og alder. Med økt bevisstgjøring, har vi lykkes med å dyrke frem mange kvinner i ledende roller, sier MENYs HR-direktør Line Beate Jebsen.

MENYs HR-direktør Line Beate Jebsen ønsker seg flere kvinnelige butikksjefer. MENYs HR-direktør Line Beate Jebsen ønsker seg flere kvinnelige butikksjefer.

Trekløver

I MENY-butikkene består ledergruppen av et trekløver; det vil si butikksjef, assisterende butikksjef og ferskvaresjef. I dag er 42 prosent av disse kvinner - med mål om 50 prosent innen 2025.

- Å sitte i ledelsen i en MENY-butikk er krevende. Det er høyt tempo, et bredt spekter av arbeidsoppgaver og krav til kundetilpasning og kremmerskap.

- I snitt har en MENY-butikk en omsetning på ca. 100 millioner og ca. 50 ansatte, sier Jebsen. 

Blant butikksjefene, eller kjøpmennene som de også kalles, er i dag nær 28 prosent kvinner. Målet er 40 prosent innen 2025.

Med så mange kvinner blant de tre øverste lederne, tror Jebsen at det er mulig å nå dette målet.

– Relevant erfaring og personlige egenskaper er viktigste utvelgelseskriteria, og nå med stadig flere kvinner i ledende MENY-stillinger, vil kjønnsfordelingen forhåpentligvis jevne seg naturlig ut på butikksjefnivå, sier Jebsen.

Elisabeth har gått gradene

En av de kvinnelige butikksjefene er Elisabeth Gomnæs hos MENY Osloveien i Hønefoss. Hun rykket opp fra assisterende butikksjef til butikksjef i 2019, men har jobbet i matbutikk siden hun var 16 år.

Hos MENY Osloveien er nå alle i trekløveret kvinner.

Ledertrioen på MENY Osloveien består av assisterende butikksjef Kine Haukedalen Gomnes (t.v) , butikksjef Elisabeth Gomnæs (midten) og ferskvaresjef Camilla Walderstøen (t.h). Ledertrioen på MENY Osloveien består av assisterende butikksjef Kine Haukedalen Gomnes (t.v) , butikksjef Elisabeth Gomnæs (midten) og ferskvaresjef Camilla Walderstøen (t.h).

Slik har det ikke alltid vært. I mange år var Gomnæs eneste kvinne i ledende stilling i butikken. Hun forteller at folk fortsatt spør om «butikksjefen, om han, er til stede».

- Det ligger nok mest i en gammel forventning om at det er en mann, kanskje fordi yrket innebærer en del sjauing, men også fordi mye ansvar og stor arbeidsstokk tidligere var forbeholdt gutta, sier Gomnæs.

Hun har bare positive erfaringer og mener at viktige egenskaper er å være lydhør, involverende og glad i mennesker.

Også i ledergruppen i MENY sentralt er målet å ha en kvinneandel på 40 prosent. I dag er tre av åtte kvinner.