Kvinneandelen øker i MENY

Kvinneandelen øker i MENY

Publisert 2. desember 2020 Oppdatert 7. mars 2023
I ledergruppene i MENY-butikkene er 45 prosent kvinner. 1 av 3 butikksjefer er kvinner. - Vi er på god vei, men ikke i mål, sier HR-direktør Line Beate Jebsen i MENY.

MENY ønsker å gi like muligheter til alle, uansett kjønn, bakgrunn, etnisitet, seksuell orientering og alder.

- Når det gjelder kvinnelige ledere, handler det om at vi må oppmuntre dem litt ekstra i søknadsprosesser, sier Jebsen.

Utviklingen går riktig vei. Ifølge HR-direktøren skal vi ikke så langt tilbake i tid før ledende stillinger innen dagligvare og butikkdrift nærmest utelukkende var bekledd av menn.  

MENYs HR-direktør Line Beate Jebsen ønsker seg flere kvinnelige butikksjefer. MENYs HR-direktør Line Beate Jebsen ønsker seg flere kvinnelige butikksjefer.

Krevende lederstillinger

I MENY-butikkene består ledergruppen av et såkalt trekløver; det vil si butikksjef (kjøpmann), assisterende butikksjef og ferskvaresjef. I dag er 45 prosent av disse kvinner, mens målet er 50 prosent innen 2025.

- Å sitte i ledergruppen i en MENY-butikk er både interessant, utviklende og krevende. Det er høyt tempo, et bredt spekter av arbeidsoppgaver og et betydelig lederansvar, og selvfølgelig en stor forventning til kremmerskap, sier Jebsen.

I snitt har en MENY-butikk en omsetning på ca. 100 millioner og ca. 50 ansatte.

Mål om 40% kvinnelige butikksjefer

Blant butikksjefer er i dag 30 prosent kvinner. Målet er 40 prosent innen 2025. Med så mange dyktige kvinner i dagens ledergrupper, tror Jebsen at målet kan nås.

– Relevant erfaring, tidligere resultater og personlige egenskaper er viktigste utvelgelseskriteria, og nå med stadig flere kvinner i ledende MENY-stillinger, vil kjønnsfordelingen forhåpentligvis jevne seg ut på butikksjefnivå. Vi har alltid kvinner i tankene i ansettelsesprosesser, sier Jebsen.

Hilde ble oppmuntret

Hilde Arstad hos MENY Drøbak har vært butikksjef siden våren 2020, før det var hun først ferskvaresjef og deretter assisterende butikksjef.

-Jeg så ikke på meg selv som noen leder, selv om jeg tok på meg mer ansvar enn forventet. Men jeg fikk mange tilbakemeldinger fra mine sjefer på at jeg hadde de rett egenskapene. De oppmuntret meg til å søke mer ansvar, sier Arstad.

Det har hun ikke angret på.

- Det er gøy å være øverste leder. Jeg får mest motivasjon av å være ute i butikk der det skjer. Jeg er så stolt av laget mitt.

Hilde Arstad leder MENY Drøbak. Butikken har ca. 50 ansatte. Hilde Arstad leder MENY Drøbak. Butikken har ca. 50 ansatte.

Tips til lederspirer

Butikksjefen har følgende råd til andre som ønsker seg inn i lederroller.

- Spør lederen din og de rundt hva som forventes av deg, og hva som er dine styrker og ikke minst dine svakheter. Jobb med dem og finn ellers ut hva som skal til for å nå målene dine, råder Arstad.