Satsing på fagutdanning og lærlinger

Satsing på fagutdanning og lærlinger

Oppdatert 14. januar 2021
Integrering, utdannelse og involvering er viktig for morgendagens arbeidsliv – og for MENY. MENY skal ta en aktiv rolle i utviklingen av den yrkesfaglige utdannelsen til våre bransjer, og sikre at medarbeiderne har tilgang til bransjens beste interne opplæringsprogram.

Våre ansatte gjør en forskjell

MENY er en stor og levende organisasjon med butikker spredt utover hele landet. For at alle som jobber i kjeden skal trekke i samme retning har vi utarbeidet en felles visjon og verdier som skal hjelpe oss i hverdagen. Verdier er stemmen inne i oss som forteller oss hva som er riktig og galt, og hva vi ønsker å stå for. MENY sine verdier veileder oss i hvilke valg vi tar hver dag på jobb - og de forplikter!

MENY, som del av NorgesGruppen, har tre fokusområder:

  1. Utenforskap og integrering – MENY som inkluderende arbeidsgiver
  2. Utdannelse og lærlinger – for MENY og for bransjen
  3. Involvering av ansatte og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene

Samlet sett kjennetegnes norsk arbeidsliv av høy yrkesdeltakelse, tilfredse arbeidstakere og høy produktivitet. Samtidig viser statistikk og forskning at en relativt stor andel står utenfor arbeidslivet grunnet helse-problemer, lav /uaktuell kompetanse og svake norskferdigheter.

Her er det behov for tiltak som i størst mulig grad sikrer inkludering av alle som ønsker seg inn i arbeidslivet.

MENY Masters – et unikt kompetanseprogram

MENY Masters – et unikt kompetanseprogram

I MENY er mennesker vårt viktigste konkurransefortrinn. Våre kunder ønsker det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. Vi er derfor opptatt av å gi alle om jobber hos oss, de beste forutsetninger for å bli gode kundeveiledere. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter det lille ekstra i system.

Regjeringen har som målsetting at de som velger yrkesfag skal få en opplæring som i større grad er tilpasset behovene i arbeidslivet. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet. 

Det er viktig med et tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene om å utvikle den rette kompetanse, og MENY er og skal være en synlig og tydelig pådriver.

Ansattes involvering og medbestemmelsesrett står sterkt i Norge. Denne innebærer at ansatte får et større eierskap til de beslutninger som foretas i bedriften og beslutningene får en bedre forankring. Involvering sikres både gjennom den daglige kommunikasjon-en, men også gjennom formelle styrings-modeller. Et godt samarbeidet mellom partene i arbeidslivet er videre en styrke for å ivareta et trygt, ryddig og seriøst arbeidsliv.