Matfaglig kompetanse

Matfaglig kompetanse

Oppdatert 14. februar 2024
MENYs ansatte skal ha høy matfaglig kompetanse. I tillegg til intern kursing, er målet å rekruttere flest mulig med fagbrev.

MENY har som mål å ha de mest faglig kompetente medarbeiderne. Det handler om å rekruttere sjømathandlere, butikkslaktere (nå slått sammen til ferskvarehandler), kokker og dem med fagbrev innen salgsfaget. Totalt pr 2023 har ca. 1000 ansatte i MENY fagbrev. 

Fokus på matfaglig fagkompetanse handler også å om å ta inn lærlinger. MENY hadde ca. 150 lærlinger i 2023, og målet er at 3 av 5 av dem får fast jobb i MENY.

Rektruttering til matfagene
Vel så viktig er det å bidra til å øke rekrutteringen til de matfaglige yrkesfagene. Søkertallene her har dessverre vært svært lave de siste årene, og MENY jobber aktivt opp mot opplæringskontorene i et forsøk på å snu disse tallene.

Intern opplæring

MENY har flere interne opplæringsprogrammer, som traineeprogrammet, Grøntgatronomen og et eget lærlingprogram. Mange av de fagansatte stimuleres også til å delta i NM i ferskvarehandler. 

De ansatte i MENY må også gjennom et omfattende digitalt læringsverktøy, hvor de blant annet drilles i MENYs verdier og visjoner, og får innføring i det å bli gode kundeveiledere. Her legges løpende ut nye kurs.

MENY Masters – et unikt kompetanseprogram

MENY Masters – et unikt kompetanseprogram

I MENY er mennesker vårt viktigste konkurransefortrinn. Våre kunder ønsker det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. Vi er derfor opptatt av å gi alle om jobber hos oss, de beste forutsetninger for å bli gode kundeveiledere. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter det lille ekstra i system.


Fakta og tall:

  • Butikkene har betjente ferskvaredisker, inkl. kjøtt, fisk, deli, varmeskap og ost

  • ca. 1000 fagpersoner i MENY, inkludert butikkslaktere, sjømathandlere, ferskvarehandler, kokker, pølsemakere og medarbeidere innen salgsfaget.

  • Ca. 150 lærlinger i 2023. Mål om 200 i 2025.

  • MENY har omfattende interne utviklings- og opplæringsprogrammer.

  • Totalt 185 butikker og ca. 9300 matarbeidere pr 2023.