Matfaglig kompetanse

Matfaglig kompetanse

Oppdatert 28. februar 2023
MENYs ansatte skal ha høy matfaglig kompetanse. I tillegg til intern kursing, er målet å rekruttere flest mulig med fagbrev.

MENY har som mål å ha de mest faglig kompetente medarbeiderne. Det handler om å rekruttere sjømathandlere, butikkslaktere (nå slått sammen til ferskvarehandler), kokker og dem med fagbrev innen salgsfaget. Totalt pr 2022 har 1200 ansatte i MENY fagbrev. 

Fokus på matfaglig fagkompetanse handler også å om å ta inn lærlinger. MENY hadde 187 lærlinger i 2022, og målet er at 3 av 5 av dem får fast jobb i MENY.

Rektruttering til matfagene
Vel så viktig er det å bidra til å øke rekrutteringen til de matfaglige yrkesfagene. Søkertallene her har dessverre vært svært lave de siste årene, og MENY jobber aktivt opp mot opplæringskontorene i et forsøk på å snu disse tallene.

Intern opplæring

De ansatte i MENY må være gode kundeveiledere, og for å gi dem de beste forutsetningene er det utviklet et omfattende digitalt læringsverktøy. Her legges løpende ut nye kurs.

For at alle som jobber i MENY trekker i samme retning, er det utarbeidet en visjon og felles verdier. Verdiene sier noe om hva MENY står for - og de forplikter! 

MENY Masters – et unikt kompetanseprogram

MENY Masters – et unikt kompetanseprogram

I MENY er mennesker vårt viktigste konkurransefortrinn. Våre kunder ønsker det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. Vi er derfor opptatt av å gi alle om jobber hos oss, de beste forutsetninger for å bli gode kundeveiledere. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter det lille ekstra i system.