MENY satser på lærlinger og arbeidspraksisplasser

MENY satser på lærlinger og arbeidspraksisplasser

Oppdatert 23. mars 2023
MENY ønsker å gi folk mulighet til å ta del i arbeidslivet og få jobberfaring. Målet er derfor å ha 100 løpende arbeidspraksisplasser. MENY satser også aktivt på lærlinger; for å sikre fagkompetanse også i fremtiden.

For dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet, enten de går langtidsledige, er skoledrop-outs eller nyankomne innvandrere, er det viktig å få jobberfaring for å styrke mulighetene på arbeidsmarkedet.

MENY skal til enhver tid ha 100 løpende arbeidspraksisplasser for å tilby arbeidstrening. Det er NAV som har det overordnede ansvaret, men i timene de er hos MENY følges de tett opp av mentorer i MENY.

Arbeidstrening er ikke en erstatning for butikkens ordinære vaktlister, men vakter som kommer i tillegg. Oppgavene tilpasses den enkeltes mestringsnivå, slik at det blir reell trening.  

- Vi er stolte over arbeidet vi gjør for å gi folk mulighet til å få fotfestet igjen, ikke minst unge som har ikke har fullført et ordinært skoleløp. Målet er å få flest mulig til å stå bedre rustet for arbeidsmarkedet. I løpet av ett år har vi ca. 200 mennesker innom på arbeidspraksis, sier Line Beate Jebsen, HR-direktør i MENY.

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam kom til Norge som flyktning vinteren 2016. Nå smiler han fra øre til øre på jobb hos MENY Lambertseter. – Jeg er heldig som fikk praksis her. Det er gøy og lærerikt. Og jeg er blitt mye flinkere i norsk, sier Biniam entusiastisk.

1 av 4 i fast stilling

De i arbeidstrening, har på lik linje med andre, mulighet for å få fast ansettelse i MENY. I dag får ca. en av fire tilbud om fast stilling, og det kan være mange grunner til at ikke flere får. Noen har arbeidstrening som del av et utdanningsløp eller starter i nye studier. Andre får andre jobbtilbud eller ønsker ikke å jobbe i butikk, eventuelt klarer ikke eller er uegnet til å ha en fast jobb. 

I MENY er det mange som ikke fant sin plass i yrkeslivet eller skolesystemet, som har strålende karriererer, inkludert flere butikksjefer. Mange har også tatt fagbrev i voksen alder, basert på sine erfaringer i MENY.

 

Lærlingeløft

MENY hadde i 2022 hele 187 lærlinger. 

- Det er viktig for oss å bidra til at elever innen yrkesfag, som ferskvarehandlere, får en læretid med relevant yrkespraksis. For oss er dyktige fagpersoner og lidenskap for mat helt sentralt for vår videreutvikling, og da må vi ta ansvar og bidra inn i fagutviklingen og i utdanningen, sier Jebsen.

MENY investerer i ungdom og fremtiden, og har som mål å ha 200 lærlinger i året i 2025 hvorav 3 av 5 får fast jobb i MENY.

Fakta og tall:

  • Satser på bredt utvalg, fagkompetanse, manuelle ferskvaredisker og personlig service. Har ca. 1200 fagpersoner i butikk, inkludert butikkslaktere, sjømathandlere, ferskvarehandler, kokker og medarbeidere innen salgsfaget.
  • 185 butikker og ca. 9300 matarbeidere (butikkansatte) pr 2022. En snittbutikk har 50 ansatte. 
  • Ca.100 arbeidspraksiskandidater til en hver tid og over 270 for året totalt i 2022. Mål om 300 i løpet av året i 2025. 
  • Nærmere 190 løpende lærlingkontrakter i 2022 med mål om 200 i 2025.
  • En stor andel av de butikkansatte går gradene og gjør yrkeskarriere i MENY.
  • MENY har omfattende interne utviklings- og opplæringsprogrammer.