Slik gir MENY folk nye muligheter

Slik gir MENY folk nye muligheter

MENY ønsker å gi mennesker mulighet til å ta del i arbeidslivet og få viktig jobberfaring. Derfor har vi definert en klar målsetning om å til enhver tid ha 100 løpende arbeids praksisplasser.

For mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidsmarkedet – enten det er voksne som går langtidsledige, ungdom som dropper ut av videregående opplæring eller nyankomne innvandrere - er det viktig å få jobberfaring for å styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet.

Vi skal til enhver tid ha 100 løpende arbeidspraksisplasser for å gi enkeltmennesker arbeidstrening. Det er NAV som har det overordnede ansvaret for menneskene i arbeidspraksis, men i timene de er hos MENY følges de tett opp av mentorer i MENY.

Arbeidstrening skal ikke være en erstatning for butikkens ordinære vaktlister, dette er vakter som kommer i tillegg. Oppgavene som utføres skal tilpasses den enkeltes mestringsnivå, slik at det blir reell trening av oppholdet.  

- Vi er stolte over arbeidet vi gjør for å gi folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet muligheten til å få fotfestet igjen, inkludert mange unge som har ikke har fullført et ordinært skoleløp. Målet vårt er å få flest mulig til å stå bedre rustet i det fremtidige arbeidsmarkedet. I løpet av ett år er ca. 200 mennesker innom på arbeidspraksis, sier Line Beate Jebsen, HR-direktør i MENY.

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam kom til Norge som flyktning vinteren 2016. Nå smiler han fra øre til øre på jobb hos MENY Lambertseter. – Jeg er heldig som fikk praksis her. Det er gøy og lærerikt. Og jeg er blitt mye flinkere i norsk, sier Biniam entusiastisk.

1 av 4 i fast stilling

Enhver person som kommer inn i arbeidstrening i MENY, har på lik linje med alle andre, en mulighet for å få fast ansettelse.

I dag får ca. en av fire i arbeidstrening hos MENY tilbud om fast stilling. Det kan være mange grunner til at ikke flere får dette. Noen har arbeidstrening som del av et utdanningsløp de må fullføre eller velger å starte på nye studier. Andre ønsker ikke å jobbe i butikk, får andre jobbtilbud eller klarer ikke å ha en fast jobb. Så er det også slik at noen av dem i arbeidstrening viser seg å være uegnet for en fast jobb.

I MENY hvor det stilles store krav til blant annet kundebehandling, serviceinnstilling, butikkdrift og fysisk jobbing.

I MENY finnes det mange eksempler på personer som først ikke fant sin plass i yrkeslivet eller ungdom som ikke trivdes i det tradisjonelle skolesystemet, men som i dag har strålende yrkeskarrierer i MENY, inkludert butikksjefer.

Mange har også tatt fagbrev i voksen alder - basert på sin erfaring i MENY.

Lærlingeløft

I tillegg til å ha arbeidspraksisplasser, har MENY nå hele 89 lærlingkontrakter. 

- Det er viktig for oss å bidra til at elever innen yrkesfag, som handel, butikkslakter og sjømathandler, får en læretid med relevant yrkespraksis. For oss er dyktige fagpersoner og lidenskap for mat helt sentralt for vår videreutvikling, og da må vi ta ansvar og bidra inn i fagutviklingen og i utdanningen, sier Jebsen.

Fakta og tall om MENYs matarbeidere:

  • Satser på bredt utvalg, fagkompetanse, manuelle ferskvaredisker og personlig service. Har ca. 1500 fagpersoner i butikk, inkludert butikkslaktere, sjømathandlere og medarbeidere innen salgsfaget.
  • Har 184 butikker og 9500 butikkansatte pr nov. 2020. En snittbutikk har 50 ansatte. 
  • I 2019 begynte det ca. 2500 nye medarbeidere i MENY.
  • Har 100 løpende arbeidspraksisplasser pr. nov. 2020 med mål om 300 i 2025. 
  • Har 147 løpende lærlingkontrakter pr. nov. 2020 med mål om 200 i 2025.
  • En stor andel av de butikkansatte går gradene og gjør yrkeskarriere i MENY.
  • MENY har omfattende interne utviklings- og opplæringsprogrammer.