MENY satser på lærlinger og arbeidspraksisplasser

MENY satser på lærlinger og arbeidspraksisplasser

Oppdatert 14. februar 2024
MENY ønsker å gi mulighet til å delta i arbeidslivet og få jobberfaring. Målet er 100 løpende arbeidspraksisplasser. MENY satser også på lærlinger; for å sikre fagkompetanse inn i fremtiden.

For dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet, enten langtidsledige, skoledrop-outs eller nyankomne innvandrere, er det viktig å få jobberfaring. Det styrker mulighetene på arbeidsmarkedet.

MENY skal til enhver tid ha 100 løpende arbeidspraksisplasser for å tilby arbeidstrening. Det er NAV som har overordnet ansvar, men i timene de er hos MENY følges de tett opp av mentorer i MENY.

Arbeidstrening er ikke en erstatning for butikkens ordinære vaktlister, men vakter som kommer i tillegg. Oppgavene tilpasses den enkeltes mestringsnivå, slik at det blir reell trening.  

- Vi er stolte over å gi folk mulighet til å få fotfestet igjen, ikke minst unge som har ikke har fullført et ordinært skoleløp. Målet er å få flest mulig til å stå bedre rustet for arbeidsmarkedet. I løpet av ett år har vi ca. 200 mennesker innom på arbeidspraksis, sier Line Beate Jebsen, HR-direktør i MENY.

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam fikk jobb gjennom MENYs flyktningprogram

Biniam kom til Norge som flyktning vinteren 2016. Nå smiler han fra øre til øre på jobb hos MENY Lambertseter. – Jeg er heldig som fikk praksis her. Det er gøy og lærerikt. Og jeg er blitt mye flinkere i norsk, sier Biniam entusiastisk.

1 av 4 i fast stilling

De i arbeidstrening har, på lik linje med andre, mulighet for fast ansettelse i MENY. I dag får ca. 1 av 4 tilbud om fast stilling. Det er mange grunner til at ikke flere får: Noen har arbeidstrening som del av et utdanningsløp, eller starter på nye studier. Andre får andre jobbtilbud eller ønsker ikke å jobbe i butikk, eventuelt klarer ikke eller er uegnet til fast jobb. 

I MENY gjør mange - som ikke fant sin plass i yrkeslivet eller skolesystemet - karrierere, blant annet som butikksjef. Mange har også tatt fagbrev i voksen alder, basert på sine erfaringer i MENY.

Lærlingeløft

MENY hadde i 2023 ca. 150 lærlinger. 
- Det er viktig for oss å bidra til at elever innen yrkesfag, som ferskvarehandlere, får en læretid med relevant yrkespraksis. For oss er dyktige fagpersoner og lidenskap for mat helt sentralt for vår videreutvikling, og da må vi ta ansvar og bidra inn i fagutviklingen og utdanningen, sier Jebsen.

MENY investerer i ungdom og fremtiden, og har som mål å ha 200 lærlinger i året i 2025 hvorav 3 av 5 får fast jobb i MENY.