Miljømerkede produkter  i MENY

Miljømerkede produkter i MENY

Publisert 12. mai 2014
MENY ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og har derfor både etiske retningslinjer overfor leverandører og tilbyr en rekke miljømerkede produkter i butikkhylla. Se etter de kjente merkeordningene når du handler hos MENY.

I MENY ønsker vi å bidra til at våre kunder kjøper varer som er produsert på en anstendig og verdig måte. Vi har derfor, sammen med NorgesGruppen (som vi er en del av) vedtatt etiske retningslinjer overfor våre leverandører.

Arbeidet med etikk i verdikjeden handler blant annet om å forhindre barnearbeid og å fremme retten til fagorganisering, trygge arbeidsplasser og bærekraftig miljøforvaltning. Les mer om hvordan NorgesGruppens jobber med arbeid- og menneskerettigheter her.

Svane, Fairtrade og økologi

MENY har dessuten et stort utvalg av bærekraftige produkter, som også er tydelig merket slik at det skal bli lettere for kundene våre å finne dem i butikken.

Se spesielt etter Svanemerket, Fairtrade-merket og Ø-merket (økologi) når du handler hos MENY. Disse produktene står samme med andre varer i samme kategori, men de er, som nevnt, tydelig merket, noe som går igjen på nettsider, kundeaviser og annet markedsføringsmateriell.

Svanemerket: Hos MENY finner du rundt 100 Svanemerkede varer, deriblant vask- og rengjøringsmidler, flekkfjerner, hygieneartikler, papirprodukter og batterier.

Svanemerket er det offisielle, nordiske miljømerket som stiller miljøkrav til produkter under produksjon, bruk og som avfall, og gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor sin produktgruppe.

Svanemerkede rengjøringsmidler oppfyller for eksempel strenge krav knyttet til giftighet og nedbrytbarhet. 

Fairtrade: MENY har ett stort utvalg av Fairtrade-produkter; verdens mest kjente og anerkjente sertifiserings- og merkeordning for rettferdig handel.

Gjennom krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og et bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Krav til arbeidsforhold og handelsbetingelser sørger for at bønder og arbeidere i utviklingsland får bedre betalt for råvarene sine. Fairtrade-merket garanterer at produsentene får en minstepris for varene sine, som dekker bærekraftige produksjonskostnader og levekostnader.

Merket garanterer også en premium i tillegg til prisen, som skal brukes til lokale sosiale prosjekter eksempelvis, skole, brønn, helsetjeneste. Ytterligere stilles det miljøkrav til produksjonen, blant annet til reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing.

Eksempelvis bidrar ordningen til at bønder i Guatemala får en rettferdig pris for kaffen de selger. Fairtradeordningen er med på å stabilisere økonomien til fattige kaffeplukkere, og bidrar dessuten til å gjennomføre ordninger som fødselspermisjon, bygging av skoler og helsestasjoner

Økologi: I dag har MENY-butikkene tilgang på hele 1500 økologiske varer, noe som gjør oss til en av de beste på økologisk mat i Norge. Vi har bl.a. økologisk frukt og grønnsaker, melk, ost, yoghurt, egg, brød, kjøtt, kaffe, juice, oljer, ketchup og sennep, hermetiske grønnsaker, pasta, sjokolade og sukkervare, frokostblandinger og bakervarer. Spør gjerne de MENY-ansatte om hjelp!

MENY satser vi på økologiske varer både fordi denne maten produseres på naturens premisser på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes og plantenes naturlige adferd og behov, og fordi vi merker økt etterspørsel fra våre kunder.

For at en vare skal kunne merkes som økologisk, må den være produsert uten kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmidler som kan forurense vassdrag og grunnvann og ytterligere med minimal bruk av tilsetningsstoffer, uten GMO, og uten å tilføre kunstige fargestoffer. I tillegg stilles det krav til dyrevelferd utover norsk lov. 

Dette er Go Eco - vår egen økologiske serie

Dette er Go Eco - vår egen økologiske serie

Go Eco, vår egen økologiske serie, er produkter som passer for alle som er glade i frisk og velsmakende mat. Produktene er produsert på naturens premisser og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes og plantenes naturlige adferd og behov.

Etikk: De etiske retningslinjene til NorgesGruppen (og der igjen MENY) overfor leverandører er  basert på FN og ILO-konvensjoner, disse er kontraktsfestet med sentrale leverandører.

NorgesGruppen har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2001 og rapporterer årlig på arbeidet med etikk i verdikjeden.