Tangent Håndverksbakeri - Tønsberg

Tangent Håndverksbakeri - Tønsberg

Tangent Neuen baker deilige, glutenfrie bakervarer og skaper livsglede gjennom arbeid for de ansatte.

Tangent Neuen er en arbeidsmarkedsbedrift som i 2006 startet et glutenfritt Håndverksbakeri med sped produksjon og eget utsalg på et bakeri lokalisert på Nauen utenfor Tønsberg.

Bakeriet og driften har gradvis utviklet og utvidet seg, og i dag fremstår Tangent som en viktig ferskvareleverandør av bakervarer i det glutenfrie markedet.

Tangent ønsker å levere produkter som er så nært opp til ordinært bakverk som overhodet mulig, og de glutenfrie bakervarene de produserer er kjent for sin fantastiske smak, utseende og konsistens. I tillegg inneholder flere av produktene heller ikke egg, melk eller hvetestivelse, og har et svært lavt innhold av gjær.

Livsglede gjennom arbeid

Avdeling Tangen er en avdeling for arbeidstakere som har behov for varig tilrettelegging for å kunne fungere i arbeidslivet.

- Vårt mål er å skape reelle, gode og utviklende arbeidsoppgaver for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsoppgavene tilrettelegges for den enkelte, slik at alle får en mulighet til å fungere best mulig på sitt nivå, samt gode muligheter for utvikling og mestring. I praksis blir dette ”livsglede gjennom arbeid”, forteller avdelingsleder Turid Henriksen.

I dag er der 10 arbeidstakere i bakeriet, hvor tre av dem også fungerer som sjåfører og sørges for at det hver dag leveres ferske varer til bestemte butikker.

Tangent Neuen har hele 27 forskjellige produkter samt julekaker, og en gjennomsnittlig dagsproduksjon på cirka 500 produkter som distribueres til rundt 50 dagligvarebutikker i Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Aust-Agder og Kristiansandsområdet.

Produktene fra Fønix Håndverksbakeri får du i utvalgte MENY-butikker.