I MENY har avfallet en verdi

I MENY har avfallet en verdi

MENY-butikkene har et omfattende system for kildesortering. Målet er å kildesortere 90 prosent av avfallet. En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning er bra for miljøet og butikkens lønnsomhet.

Det genereres mye avfall i butikkdrift, og den må håndteres:

  • Vareleveransene inneholder  kartong, papir, plast, engangspaller og isopor
  • Utgåtte og ødelagte matvarer blir matavfall
  • Avskjær i ferskvaren blir matavfall
  • Kundene leverer inn glass, metall og lysstoffrør.

Sorterers i 15 fraksjoner

I samarbeid med Norgesgruppen har MENY et omfattende kildesorteringssystem.
- Grunntanken er at avfallet har en verdi, og at mest mulig skal gjenvinnes som råvarer i nye produkter, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Butikkene kaster avfall i 15 ulike fraksjoner. Fraksjonene - med unntak av restavfall, matavfall og bakevarer - returneres med varelbilene fra ASKO, og videresendes til gjenvinning.

Nytt prosjekt på matavfall
Bakevarene tar Bakehuset med på sine returbiler og leverer til bønder som dyrefôr, mens restavfallet og matavfallet hentes av lokale renovatører. Matavfallet leveres til avfallsanlegg for produksjon av biogass.

I 2021 startet prosjektet "Matavfall som ressurs" - et samarbeid mellom ASKO, MENY og de andre kjedene i NorgesGruppen. Prosjektet innebærer at ASKO-bilene også tar med seg matavfallet, for å sikre best mulig utnyttelse. Utrulling av prosjektet fortsetter i 2024.

Minst mulig restavfall

MENY har som mål å kildesortere 85 prosent av avfallet innen 2025. På sikt er målet 90 prosent. Dette betyr at mengden restavfall skal være minst mulig.
- Målet er også at 90 prosent av matavfallet blir sortert ut som matavfall og ikke restavfall, sier Halstensen.

Kildesorteringssystemet i MENY er bra for miljøet, men også for butikkenes lønnsomhet.

- Butikkene får betalt for en del av de fraksjonene ASKO tar med i retur. Samtidig betaler de for restavfallet sitt. Dette gir butikkene en ekstra gulrot når det gjelder å kildesortere, avslutter Halstensen.