I MENY har avfallet en verdi

I MENY har avfallet en verdi

MENY-butikkene har et omfattende kildesorteringssystem med mål om å kildesortere 90 prosent av alt avfall. En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning, er både bra for miljøet og butikkens lønnsomhet

Stadige vareleveranser inn til butikk, genererer avfall; som kartong, papir og plast, men også engangspaller og isopor.

Dette avfallet må håndteres, på samme måte som matavfallet fra ødelagte varer, utgåtte varer og avskjær ved matlaging i ferskvaren. I tillegg kommer avfallet kundene leverer inn i butikkenes returordninger, som glass, metall og lysstoffrør.

Sorterers i 15 fraksjoner

MENY har, i samarbeid med NorgesGruppen, et omfattende kildesorteringssystem.

- Grunntanken er at avfallet har en verdi, og at mest mulig av det skal gjenvinnes som råvarer i nye produkter, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Butikkene kan kaste avfall i 15 ulike fraksjoner. Fraksjonene, med unntak av restavfall, matavfall og bakevarer, sendes i retur med vareleveringsbilene fra ASKO, for så å bli videresendt til gjenvinning.

Bakehuset tar med bakevarer på sin retur for levering til bønder som dyrefôr. Restavfall og matavfall hentes av lokale renovatører. Sistnevnte fraksjon leveres pr nå til avfallsanlegg for produksjon av biogass, men MENY er prosess for å få innlemmet matavfall inn i NorgesGruppens avfallshåndtering. Det vi si at også matavfall vil bli hentet av ASKO for å sikre best mulig utnyttelse. Prosjektet - kalt «Matavfall som ressurs» - er et samarbeid mellom ASKO, MENY og de andre profilhusene i NorgesGruppen. Prosjektet er forventet rullet ut i løpet av 2021.

 

Minst mulig restavfall

Målet er at 85 prosent av avfallet i MENY skal kildesorteres innen 2025. På litt lenger sikt er målet 90 prosent. Dette betyr at mengden restavfall skal være minst mulig.

Målet er også at 90 prosent av matavfallet blir sortert ut som matavfall, og ikke restavfall, sier Halstensen.

Kildesorteringssystemet i MENY er bra for miljøet, men også for butikkenes lønnsomhet.

- Butikkene får betalt for en del av fraksjonene ASKO tar med i retur. Samtidig må de betale for restavfallet sitt. Dette gir butikkene en ekstra gulrot når det gjelder å kildesortere, avslutter Halstensen.