I MENY har avfallet en verdi

I MENY har avfallet en verdi

MENY-butikkene har et omfattende kildesorteringssystem med mål om å kildesortere 90 prosent av avfallet. En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning er bra for miljøet og butikkens lønnsomhet.

Stadige vareleveranser inn til butikk genererer avfall; som kartong, papir, plast, engangspaller og isopor. Dette avfallet må håndteres. Det samme må matavfall fra ødelagte/utgåtte varer og avskjær i ferskvaren, men også avfallet kundene leverer inn i returordningen; som glass, metall og lysstoffrør

Sorterers i 15 fraksjoner

I samarbeid med Norgesgruppen har MENY et omfattende kildesorteringssystem.
- Grunntanken er at avfallet har en verdi, og at mest mulig skal gjenvinnes som råvarer i nye produkter, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Butikkene kan kaste avfall i 15 ulike fraksjoner. Fraksjonene, med unntak av restavfall, matavfall og bakevarer, sendes i retur med varelbilene fra ASKO for videresending til gjenvinning.

Nytt prosjekt på matavfall
Bakehuset tar bakevarer i retur for levering til bønder som dyrefôr. Restavfall og matavfall hentes av lokale renovatører. Matavfallet er deretter blitt levert til avfallsanlegg for produksjon av biogass.
I 2021 startet prosjektet "Matavfall som ressurs" - et samarbeid mellom ASKO, MENY og de andre kjedene i NorgesGruppen. Prosjektet går ut på at ASKO-bilene også tar med seg matavfall, for å sikre best mulig utnyttelse. Utrulling av prosjektet startet i 2021 og fortsetter i 2022. 

Minst mulig restavfall

Målet er at 85 prosent av avfallet i MENY skal kildesorteres innen 2025. På lenger sikt er målet 90 prosent. Dette betyr at mengden restavfall skal være minst mulig.
- Målet er også at 90 prosent av matavfallet blir sortert ut som matavfall og ikke restavfall, sier Halstensen.

Kildesorteringssystemet i MENY er bra for miljøet, men også for butikkenes lønnsomhet.

- Butikkene får betalt for en del av fraksjonene ASKO tar med i retur. Samtidig må de betale for restavfallet sitt. Dette gir butikkene en ekstra gulrot når det gjelder å kildesortere, avslutter Halstensen.