Dette er forskjellen på torsk og skrei Se video

Dette er forskjellen på torsk og skrei

Skrei og torsk kan oppleves like i smaken, og kan derfor brukes som råvare i flere av de samme rettene. Noen forskjeller er det likevel.

Det finnes mange forskjellige typer torsk langs norskekysten, men hovedsakelig skilles det mellom skrei og kysttorsk.

Kjøp årets skrei hos MENY:

Forskjellen mellom torsk og skrei

All skrei er torsk, men ikke all torsk er skrei. Det vil si at begge to er torsk, men forskjellen på dem handler i stor grad om hvor de oppholder seg. Dette gir også ulik smak og karakter på fiskekjøttet.

  • Torsk: Kysttorsken er stedegen og oppholder seg langs norskekysten.
  • Skrei: Vandrer i Barentshavet og kommer kun inn til kysten for å gyte. Skreien er fast og hvit i kjøttet, flaker seg lett og er litt søtlig og mineralrik i smaken.

Skreien blir muskuløs og fast i kjøttet etter å ha tilbakelagt mange tusen kilometer på vandring. Navnet ”skrei,” har sannsynligvis opphav i det norrøne ordet skrida, som betyr å vandre.

Se etter SKREI®-merket.

Ser du torsk merket med kvalitetsmerket SKREI®, er det en garanti for at fisken er er en ekte Gadus morhua.

Det betyr at det er torsk fra den norsk-arktiske stammen som har vandret fra Barentshavet, og blitt fisket på de tradisjonelle gytefeltene langs norskekysten.

Kvalitetsmerket betyr også at fisken er fanget, pakket og oppbevart etter strenge kriterier som garanterer at kunden får fersk skrei av ypperste kvalitet. Bare skrei som er fisket de siste 12 timene pakkes under dette merket.

Kvalitetsmerket skrei - den beste du får!

Kvalitetsmerket skrei - den beste du får!

Nå er den her, skreien. Den delikate torskefisken som vandrer fra de næringsrike områdene ved iskanten i Barentshavet til gyteplassene ved Lofoten og Vesterålen.

Skrei får du kun i februar-april, og er på sitt beste i februar og mars. Nyt den mens du kan!

Skreisesongen starter i februar

Skreien vandrer mellom oppvekstområdet i Barentshavet og gyteområdet langs norskekysten.

Skreisesongen er en begivenhet mellom januar og april, hvor millioner av fisk kommer for å gyte – og da spesielt til områdene rundt Lofoten.

Den offisielle starten på skreisesongen er 14. februar, Valentines Day. Derfor har skreien også fått tilnavnet "kjærlighetsfisken".