Skrei fra Vesterålen Se video

Skrei fra Vesterålen

Mellom januar og april hvert år er skreien et veldig populært middagsvalg rundt om i Norge – og det med god grunn.

- Den spreke fisken med det kritthvite, faste og muskuløse kjøttet er alltid på vandring. Derav kommer navnet ”skrei”, som sannsynligvis har opphav i det norrøne ordet ”skrida”, som betyr å vandre, forteller sjef for MENY-lauget Espen Schøning Lie.

Skrei er navnet på den oseaniske torsken som hvert år mellom januar og april kommer svømmende fra Barentshavet for å gyte i områdene langs norskekysten i nord, og Lofoten spesielt, hvor den selv ble født.

Skrei er en populær sesongfisk og siden den offisielle skreisesongen begynner 14. februar kalles den også ofte for "kjærlighetsfisken". Skrei er en populær sesongfisk og siden den offisielle skreisesongen begynner 14. februar kalles den også ofte for "kjærlighetsfisken".

Nordlendingenes nasjonalrett

Det finnes mange forskjellige typer torsk langs norskekysten, men hovedsakelig skilles det mellom skrei (oseanisk torsk) og kysttorsk. Kysttorsken er en utpreget bunnfisk, mens skreien alltid er på vandring.

Skrei og torsk er på mange måter like i smaken, og kan derfor brukes som råvare i flere av de samme rettene.

Samtidig er de veldig ulike, og den største forskjellen er kanskje at kysttorsken er stedegen og oppholder seg langs norskekysten, mens skreien kommer svømmende fra Barentshavet.

Utseendemessig er skreien lengre og spissere i formen enn torsken. Skrei smaker fantastisk, og med fersk lever og rogn som tilbehør har du nordlendingenes ”nasjonalrett” mølje.

Har du prøvd skreirogn og tunger?


Av kokker regnes skreien som en fisk med ekstremt høy kvalitet med sitt hvite kjøtt, ekstra mye muskler og god fasthet, og det svært attraktive tilbehøret rogn, lever, tunge og kjake.

Den er også veldig rik på proteiner, vitaminer og mineraler, og er sunn og velsmakende mat som alle kan tilberede og servere.

Skreimerket er et bevis på at skreien er av ypperste kvalitet. Se etter merket når du handler skrei! Skreimerket er et bevis på at skreien er av ypperste kvalitet. Se etter merket når du handler skrei!

Kvalitetsmerket SKREI® - garanti for ypperste kvalitet

Når du ser torsk merket med SKREI®, er det en garanti for at fisken er en ekte Gadus morhua, altså torsk fra den norsk-arktiske stammen, som har vandret fra Barentshavet og blitt fisket på de tradisjonelle gytefeltene langs kysten av Norge.

Kvalitetsmerket SKREI® betyr også at skreien er fanget, pakket og oppbevart etter strenge kriterier som garanterer at du som kunde får fersk skrei av ypperste kvalitet.

Bare skrei som er fisket de siste 12 timene pakkes under dette merket. Sesongen varer til april, og det er i februar og mars at skreien er på sitt absolutt beste. Se etter merket på fiskens finne.

Et av de rikeste fiskefeltene i verden

Lofoten er et øyrike med store kontraster – fra det bylignende Svolvær til de mange småstedene ute langs kysten, med hus plassert på de mest utrolige steder.

Likevel er Lofoten først og fremst knyttet til havet, og området er kanskje et av de rikeste fiskefeltene i verden – og skreien er og blir selve hovedattraksjonen.

Selv om mange yrkesfiskere allerede er i godt gang med fisket i januar, er den offisielle starten på skreisesongen 14. februar, på selveste Valentinsdagen. Derfor har skreien også fått tilnavnet ”kjærlighetsfisken”.

Med skrei kommer også delikatesser som skreitunger, skreilever og skreirogn. Med skrei kommer også delikatesser som skreitunger, skreilever og skreirogn.

Millioner av vandrende skrei

Millioner av gytemoden skrei vandrer i perioden januar-april fra de store og ekstremt næringsrike beiteområdene i Barentshavet inn til gyteplassene langs norskekystens snøhvite vinter for å føre slekten videre. Skreien er gjerne gytemoden fra to-ti års alderen, men de fleste kommer til Lofoten minst fem år gamle.

Når skreien, i store stimer vandrer sørover og ankommer den lille øya Røst, ute i havgapet i januar, utspiller det seg litt av et skuespill hvor 100 millioner skrei møtes til parringslek

De store hunnene kommer først til feltet, senere dominerer hannene. Når hannen er akseptert av en hunnfisk, legger de hodene mot hverandre og svømmer bort, buk mot buk. Like etterpå er en million torskeegg befruktet, som flyter opp i øvre vannlag og føres med kyststrømmen mot Barentshavet.

Skrei har et delikat, hvitt og magert kjøtt samt en søtere smak enn torsk. Nyt den mens du kan! Skrei har et delikat, hvitt og magert kjøtt samt en søtere smak enn torsk. Nyt den mens du kan!

Lofotfiske historisk

Lofotfiske har pågått siden vikingtiden, og har hatt stor betydning for landsdelen generelt og Lofoten spesielt. Frem til 1940 var fisket i Lofoten hovedinntektskilden for de fleste fiskerne i Nord-Norge, men siden den gang har antall fiskere falt fra 32 000 i 1933 til bare 2000 i 2000. 

Lofotfiske er ikke bare for yrkesfiskerne. Faktisk er de aller fleste som bor i øyriket ansatt i helt andre næringer enn fiskenæringen, men de liker å fiske, og mange av dem har båt og utstyr for å hente seg det nordnorske nasjonalmåltidet mølje.

Sportsfiskerne drar gjerne ut i sjarker på 20-30 fot. Med dagsfangster på 20-40 skrei og en vekt på 3-35 kilo per fisk blir det fort stor fangst.

Årlig arrangeres det også VM i skreifiske i Svolvær, hvor lidenskapelige fiskere og vennegjenger fra inn- og utland kommer for å kappes om hvem som får den største og hvem som får mest.