Telemarkrøye - Fyresdal Se video

Telemarkrøye - Fyresdal

I over 15 år har ekteparet Aketun drevet med fiske og røyking av fisk fra Fyresvatn, men de varierende fangstene var en stor utfordring, og de valgte derfor å satse på ferskvannsoppdrett i stedet – med stor suksess.

- Etter å ha hørt om ferskvannsoppdrett i Sverige, tenkte vi at dette måtte være ideelt også i Fyresvatn, og at det ville gi oss en mye jevnere råvaretilgang, forteller daglig leder Mads Dorenfeldt Jenssen.

Fiskeoppdrett med full verdikjedekontroll

Høsten 2013, etter fem år med planlegging, undersøkelser og forberedelser, startet selskapet opp med ferskvannsoppdrett. Å drive oppdrett basert på stedegen fisk er en utfordring og et håndverk.

Det er ingen ferdige løsninger eller metoder. Vi har selv måttet finne veien, og det er det som gjør dette så spennende og utfordrende å drive med.

- Som de store oppdretterne har også vi full verdikjedekontroll, det vil si at vi gjør alt fra stamfiskehold, klekking, startforing, settefisk, matfisk, slakting, salg og logistikk. Da må man være en litt tusenkunstner for å få det til å fungere helt optimalt, sier Mads. 

Telemarkrøye er en kortreist fisk, hvor foreldrefisken er fra Fyresvatn – og er derfor helt lik fisken som svømmer på utsiden av merdene. Innsjøen er særdeles dyp, hele 377 dybdemeter.

Telemarkrøyen er bærekraftig av flere grunner; Fisken er basert på en stedegen stamme fra Fyresvatn. Rogn klekkes og yngel fôres i et energivennlig resirkuleringsanlegg på land. I tillegg renses vannet hvor ”avfallet” brukes som gjødsel for lokalt landbruk.

Fisken settes så ut i merder i Fyresvatn, hvor denne igjen gjødsler den næringsfattige innsjøen. Fisken tas opp og slaktes, og biproduktene er tenkt utnyttet lokalt til grønn energiproduksjon. Fisken pakkes så i resirkulerbare fiskekasser av kartong. 

Telemarkrøye: Fin fisk fra Fyresvatn

Telemarkrøye: Fin fisk fra Fyresvatn

Røya er selveste urfisken og blir kalt Norges vakreste ferskvannsfisk. Du finner nydelig Telemarkrøye i ferskvaredisken hos MENY.

Som vårslipp på gårdene

Siden oppdrett av fisk også er en utendørsidrett, kan været føre til utfordringer, og da særlig i forhold til is om vinteren. Men, de synes også det er noe av det flotteste med å ha drive slik.

- Man arbeider ute i fantastisk natur hver eneste dag, og alle årstider har sin sjarm. Noe av det beste er kanskje når vi frakter ut settefisken fra landanlegget til merdene, og man kan se på den nye fisken som spretter rundt som gale etter at de har kommet ut. Det minner mye om vårslippet vi har på gårdene rundt oss, forteller Mads.

Det er også veldig motiverende når man pakker fisken og ser at vi leverer et produkt samtlige som jobber der kan være stolte av.

Det er veldig motiverende når man pakker fisken og ser at vi leverer et produkt samtlige som jobber der kan være stolte av. Det er det som virkelig driver oss og gjør det moro å gå på jobb, selv om det er 15 blå.

Fyresvatn er kraftig regulert, noe som sørger for stor vannutskifting i innsjøen. Dette gir spesielt gode oppvekstforhold for fisken, da oksygenrikt vann stadig passerer gjennom anlegget. At vannet er så stort gjør at det tar lang tid å varme opp og kjøle ned, slike myke temperatur endringer er gunstig for fisken. 

Røya er fra naturens side en stimfisk, noe som gjør den særdeles velegnet til oppdrett, den trives best når den har mye fisk rundt seg.   

Røye fra Telemark fås, eller kan bestilles, i alle MENY-butikker.