Undredal Stølsysteri - Sognefjorden

Undredal Stølsysteri - Sognefjorden

Norges første geitostysteri produserer oster av beste kvalitet.

Beitebruk av støldrift har i generasjoner vært grunnlaget for Undredal som landbruk- og ostebygd.

Det å lage hvit og brun ost har vært en måte å få melken med seg hjem fra sommeren i fjellet i Undredal. Bygda fikk ikke veisamband før i 1988, og derfor ble ystingen så viktig for undredølene.

I dag er det tre familier som bor i Undredal og driver produksjon av geitemjølk. De tok alle over brukene etter forrige generasjon, og har som det første geitostysteriet i Norge full autorisasjon for produksjon og salg i hele Europa av hvit og brun ost.

Stølsdrift er økologi i praksis, bygd på et perfekt samspill mellom dyr, mennesker og natur. Ysteriet kan regne seg som en del av en stolt, europeisk tradisjon, der kvalitet ikke bare er relatert til tekniske kriterier, men til dyrehelse, jordsmonn, plantevalg og beitelandskap.

Produktene fra Undredal Stølsysteri får du i utvalgte MENY-butikker i Sogn og Fjordane.