Ringerikspotet - Ringerike

Ringerikspotet - Ringerike

Aristokraten blant poteter. Buskerud.

Ringerikspoteten dyrkes på de solrike åkrene ved Tyrifjorden på Ringerike. Det kalkrike jordsmonnet og det gode klimaet er avgjørende for potetens smaksrikdom og fine røde farge.

Ringerikspoteten er en gammel landsort. Den dyrkes av et lite antall produsenter, og sorteres og pakkes på eget gårdspakkeri.

Nøyaktig hvor Ringerikspoteten stammer fra vet man ikke, men den kom til Søndre By i Hole en gang på  1860-tallet. Siden den tid har både en stortingsmann og en ordfører dyrket poteten, og den har underveis byttet navn fra Aabler til Ringerikspoteten. 

Den delikate poteten gjort seg kjent som selve festpoteten i norsk kokekunst.  Den vokser best i en lettere jordtype. Gir ikke så store avlinger, men en desto mer utsøkt smak.

Fra 1935 ser det ut at dyrkingen av Ringerikspoteter fikk et stort oppsving. Grunnen til dette var organisering av Ringerike potetsalgslag. Dette laget måtte hatt stor tilslutning for allerede året etter var det over 70 medlemmer. 

Laget, som da var det eneste i Norge, skulle bare arbeide med å markedsføre og selge Ringerikspoteter.  I forbindelse med opprettelsen av foreningen Ringerikskost ble det også opprettet et Ringerikspotetdyrkerlag.  Fra starten av bestod dette av 6 gårder og produsenter i Hole og Ringerike.

Ringerikspotetene krever en middels lett og varm jord for å trives.  Denne finnes særlig på kalkrik silurjord som det finnes mye av i Hole, Norderhov og Haug.  I tillegg finnes lang fagkunnskap på hvordan Ringerikspoteten skal dyrkes og behandles. 

Ringerikspoteter får du i utvalgte MENY-butikker i Buskerud.