Miljøvennlig drift

Miljøvennlig drift

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid, og norske myndigheters målsetting er å redusere utslippene med minst 50 prosent i 2030 mot 1990.

MENY, som del av NorgesGruppen, vil bidra til å kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastningene av vår virksomhet. Vi skal være ledende innen miljøvennlig butikkdrift, lagerhold og transport, og ambisjonen er å bli klimanøytral.

Alle butikkene i MENY er Miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi jobber målrettet blant annet med avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi skal redusere energiforbruket så langt det lar seg gjøre, blant annet ved å ta i bruk ny teknologi og løsninger, vi skal kildesortere vårt avfall og vi skal redusere matsvinnet vårt betydelig. Tall og målinger innrapporteres jevnlig til Miljøfyrtårn og alle som ønsker kan be om å få innsyn i våre årlige rapporter.

Vi oppmuntrer også våre kunder til å bidra, blant annet ved å lukke kjøleskapsdørene våre, og ved å bruke våre returstasjoner i butikkene våre.

TAKK. LUKKER DU KJØLESKAPSDØREN ETTER DEG, SPARER VI ENERGI.