Miljøfyrtårnsertifiserte butikker

Miljøfyrtårnsertifiserte butikker

Oppdatert 19. februar 2024
MENY jobber med en rekke miljøtiltak. Alle MENY-butikkene og hovedkontoret er - som eneste dagligvarekjede - Miljøfyrtårnsertifisert. I 2023 ble alle butikkene re-sertifisert.

For å bli sertifisert, må en rekke krav oppfylles; som krav til innkjøp, energi, transport, utslipp, avfall- og kildesortering og arbeidsmiljø. I tillegg må nye tiltak og krav tas høyde for. Hvert år innrapporteres tall til Miljøfyrtårn, noe som resulterer i årlige sluttrapporter per butikk.

Miljøarbeidet krever bevisst oppfølging, både fra ledere og ansatte i butikk, men også fra hovedkontoret.

- Arbeidet er krevende, men viktig for oss. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og redusere vårt fotavtrykk mest mulig, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Halstensen sier at Miljøfyrtårn er viktig for å skape engasjement rundt miljøarbeidet i butikkene, og at sertifiseringen viser kundene at MENY tar sitt del av miljøansvaret.

 • Les mer om Miljøfyrtårn her

Du kan få innsyn i miljørapporten til din MENY-butikk ved å sende en forespørsel pr. mail hit

Godt arbeidsmiljø er viktig, derfor gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger. Godt arbeidsmiljø er viktig, derfor gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger.

Områder MENY rapporterer på:

 • Energi: strømforbruket er høyt i et supermarked som tilbyr varmmat og har mange kjøleskap og frysere. Å redusere forbruket er  høyt prioritert. Tiltak:
  • dører eller lokk på frysere
  • dører og nattgardiner på kjølere
  • lysstoffrør og hallogenspotter skiftes til LED 
  • Varmen fra kjøle- og frysedisker brukes til oppvarming av lokaler og forvarming av vann

 • Utslipp: matbutikker har tradisjonelt brukt HFK-gasser som kjølevæske i kjøleanleggene, noe som er uheldig ved lekkasje. MENY skal fjerne alle kjøleanlegg som benytter HFK-gasser, og innen 2025 skal 90% av anleggene være byttet.
  Alle MENY-butikkene har fettutskiller knyttet til ferskvareavdelingen, for å sikre at fett ikke kommer ut i kloakken og videre til havet.

 • Innkjøp: MENY satser på lokalmat og tilbyr kundene et stort utvalg av produkter som er økologiske, Svanemerket og FairTrade-merket.
  MENY er opptatt av å bruke mer miljøvennlige produkter i egen drift.
  Kun FSC-godkjent papir brukes i trykte kundeaviser, og  størrelsen og tykkelsen på papiret er redusert. Antall postkasser som får kundeavis i papir er også redusert de siste årene.

 • Kildesortering: MENY skal sortere ut alt som kan gjenvinnes og redusere mengde restavfall betydelig. Matavfall skal leveres til anlegg som omdanner dette til energi og kompost.

 • Matsvinn: MENY jobber med en rekke tiltak. Butikkene må ha mer presise bestillingsrutiner og god varelogistikk slik at det ikke blir mat til overs, dernest ha tiltak og rutiner for å redde eventuelt overskuddsmat. Ekspempler på sistnevnte er ulike nedprisingstiltak, donasjon til veldedighet og Too Go To Goo.

 • Plast: MENY har faset ut alle produkter som inneholder mikroplast og fjernet unødvendig engangsplast som engangsbestikk, sugerør o.l.
  MENY jobber med å redusere overemballering, velge gode alternativer til plast når mulig og benytte resirkulerbar plast.
  MENY oppfordrer kunder til å bruke gjenbruksposer slik at salget av plastbæreposer går ned.

 • Arbeidsmiljø: medarbeiderundersøkelser gjennomføres årlig, og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, samt øke kvinneandel i ledende stillinger.

 • Sunnhet: MENY skal jobbe for økt salg av frukt, grønt, sjømat, grovbrød og nøkkelhullsprodukter og redusert salg av salt, sukker og mettet fett.