Dette gjør MENY for å redusere matsvinn

Dette gjør MENY for å redusere matsvinn

Publisert 2. juli 2020 Oppdatert 19. februar 2024
Matsvinn er et stort miljøproblem. Alle i verdikjeden har et ansvar. I MENY har vi innført en rekke tiltak med mål om å kaste 50 prosent mindre mat innen 2025.
I en egen kjøledisk selger vi ut varer med kort holdbarhet til redusert pris. I en egen kjøledisk selger vi ut varer med kort holdbarhet til redusert pris.

Matproduksjon krever ressurser og står for ca. 30 prosent av verdens klimagassutslipp. Likevel kaster vi 450 000 tonn mat i året i Norge, ifølge Matvett. Dagligvarebransjen står for nær 14 prosent og husholdningene for nesten halvparten.

HER FØLGER EN OVERSIKT OVER TILTAK MENY GJØR.


Kontroll på rullering og utløpsdatoer

Vi sikrer god rullering ved å sette varene med kortest holdbarhet fremst i butikkhylla. Her kan også du som kunde bidra: Skal du bruke varen samme dag, så velg den med kortest holdbarhet. 

En ny varekode (2D-kode) ble innført våren 2023. Den inneholder eksakt utløpsdato på hver vare, Butikken får automatisk varsling når varer nærmer seg utløpsdato og kan ta grep, som å prise ned. Les om nybrottsarbeidet og prosjektet her.

Ved å kjøpe varer som går ut på dato snart, er du med på å redusere matsvinn. Ved å kjøpe varer som går ut på dato snart, er du med på å redusere matsvinn.

Presise innkjøp og riktig varetrykk

Presise innkjøp er det viktigste grepet i kampen mot matsvinn. Her jobber MENY blant annet med å ta i bruk ny teknologi. Den nye 2D-koden (se over) gir butikkene bedre styring på vareflyt, bestillinger og nedprising.
Nye innkjøpsrutiner er også viktig; som å for eksempel  å endre innholdet i én kartong fra 24 til 12 varer.

I 2021 innførte MENY et digitalt stekeverktøy for butikkstekt brød. Algoritmer og data predikerer hvor mye brød som skal stekes i hver enkelt butikk. Første året sparte MENY 1,3 millioner brød. Les mer om prosjektet her


Riktig oppbevaring

Riktig oppbevaring er avgjørende for holdbarhet, spesielt på frukt og grønnsaker. Her har vi klare rutiner. Potetene står mørkt om natten, bananene dekkes med plast og druene ligger alltid i butikkens kjølehyller.

Nedprising av varer

Vi gir 20-50% avslag på varer med kort holdbarhet. Disse ligger i en egen disk eller er merket med oransje lapp. Her kan du gjøre kupp! Interessen for varene er økende og har ført til langt mindre matkasting. En del butikker priser også ned varer i varmeskapet i tiden før stenging.

Omplassert frukt og grønt

Frukt og grønnsaker er blant svinnverstingene, pga. kort holdbarhet. De angripes av mugg og råte. Varer som ikke er helt fine legger vi i stativet "Omplassert frukt og grønt". Her legger vi også de fine eplene i en flerpakning der ett er blitt stygt. Alt i stativet koster kr. 10 pr. kilo. Tiltaket førte i 2023 til en reduksjon i matsvinn på 412,5 tonn.
 
Single bananer er like gode! Vi oppfordrer kunder til å velge single bananer. De blir ofte liggende igjen.

 

Gårsdagens brød

Brød er blant varer med høyest matsvinn, blant annet fordi kundene forventer godt utvalg frem mot stenging. Frem til ca. kl. 11.00 neste dag selger vi «Gårsdagens brød» for kr. 15, det vil si til godt under halv pris. Brødene er populære, og har ført til stor reduksjon i matsvinn.

I 2023 ble drøye en million brød solgt som "Gårsdagens brød".

 

Kjøp «Gårsdagens brød» til kun 15 kr

Kjøp «Gårsdagens brød» til kun 15 kr

Brød er blant varegruppene med høyest matsvinn i norske matbutikker. For å bidra til mindre matkasting, har MENY siden 2017 satt ned prisen på gårsdagens brød. Bakervarer settes også ned i pris nær stenging.

Redusert pris på små bakervarer

MENY selger små bakervarer til redusert pris siste halvtimen før stenging. Poser med tre småvarer, som wienerbrød, boller, skolebrød og liknende, selges for 15 kroner. Hvilke bakevarer du finner i posen, varierer fra butikk til butikk og dag til dag avhengig av hva som er igjen. I 2023 ble drøye 384 000 småvarer reddet på denne måten.

"Syltebær" til svært god pris

MENY har innført "Syltebær" til kr. 15 per kurv. Dette er bærene vi ikke fikk solgt i går, eller bær av noe dårligere kvalitet. Les mer her.

Billige matposer via Too Good To Go

MENY startet i 2017, som første dagligvarekjede, å samarbeide med Too Good To Go. Overskuddsmat legges ut i en app, og kundene henter maten like før stenging. Tilbakemeldingene fra kundene er veldig gode. Nær 160 MENY-butikker er med i ordningen og hele 260 000 matposer ble reddet i 2023. Totalt har samarbeidet bidratt til å redde over en million matposer.

Redd overskuddsmat med Too Good To Go

Redd overskuddsmat med Too Good To Go

Hver dag gjør våre butikker en innsats for å unngå matkasting. MENY samarbeider med Too Good To Go for å redde mat som er til overs.

Lager ferdigretter 

Ferskvarer med 1-2 dagers holdbarhet er like gode, men velges sjeldnere av kundene. For å utnytte råvarene, lager ferskvareavdelingen ferdigretter som lapskaus og pytt-i-panne.

Gir til veldedighet

Mange av våre butikker gir mat til lokale veldedige organisasjoner. Flere har faste ukentlige avtaler om henting. Nye samarbeidsprosjekter testes ut løpende: I 2021 lagde Unikum ferdigretter til Matsentralen, basert på overskuddsmat fra syv MENY-butikker i Oslo. 

 

-------
Matavfall til biogass og dyrefôr

MENY skiller mellom matsvinn og matavfall. Å kutte i matsvinn handler om å redde spiselig mat.
Matavfall er mat som normalt ikke spises; gammelt brød, varer utgått på dato og avskjær fra fisk, kjøtt og grønnsaker.
Målet er å ha minst mulig matavfall. Brødet går til dyrefôr, øvrig matavfall til biogass.

  • Her kan du lese om ressurspyramiden; en beskrivelse av hva som er matsvinn og hva som er matavfall.
I MENY har avfallet en verdi

I MENY har avfallet en verdi

MENY-butikkene har et omfattende system for kildesortering. Målet er å kildesortere 90 prosent av avfallet. En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning er bra for miljøet og butikkens lønnsomhet.