MATSVINN

MATSVINN

DEN BESTE MATEN ER DEN DU SPISER OPP

Vi i MENY har en ambisjon om å aldri mer sløse. Det betyr at vi har en nullvisjon på matsvinn.

Innen 2025 skal vi redusere matsvinnet med 50%, og vi er på god vei.

I Norge kaster vi årlig 417 000 tonn mat. Matproduksjon står for 30 prosent av verdens klimagassutslipp. I Norge står dagligvare for 15 prosent og  husholdningene for litt over halvparten av matsvinnet.

 

 

TAKK. VELG MELKEN MED KORT HOLDBARHET, OG HJELP OSS Å REDUSERE MATSVINN.