MATSVINN

MATSVINN

DEN BESTE MATEN ER DEN DU SPISER OPP

Vi i MENY har en ambisjon om å aldri mer sløse. Det betyr at vi har en nullvisjon på matsvinn.

Innen 2025 skal vi redusere matsvinnet med 50%, og vi er på god vei.

I Norge kaster vi årlig 450 000 tonn mat om vi ser på hele verdikjeden. Dagligvare står for nær 14 prosent av matsvinnet, mens husholdningene for nær halvparten. 

Matproduksjon står for 30 prosent av verdens klimagassutslipp.

 

 

TAKK. VELG MELKEN MED KORT HOLDBARHET, OG HJELP OSS Å REDUSERE MATSVINN.