Matsvinn

Matsvinn

I Norge kaster vi årlig 417 000 tonn mat, noe som er en stor miljøutfordring. Matproduksjon står for 30 prosent av verdens klimagassutslipp. I Norge står dagligvare for 15 prosent og  husholdningene for litt over halvparten av matsvinnet.

I MENY har vi innført en rekke tiltak med mål om å kaste 50 prosent mindre i 2025, mot 2015. Mange av tiltakene er synlige for kundene, som samarbeidet med Too Good To Go og nedprising av varer med kort holdbarhet. 

Andre tiltak er mindre synlige som rett innkjøp, rutiner for varepåfylling, digitale styringssystemer og økt bevissthet i verdikjeden. Kildesortering av matavfall og videresending til dyrefôr og biogass er også del av vårt svinnarbeid. 

Vi inspirerer også kundene til å redusere sitt matsvinn. Vi anbefaler løsvekt og salatbar for riktig mengde, og frister med restemat-tips.

TAKK. VELG MELKEN MED KORT HOLDBARHET, OG HJELP OSS Å REDUSERE MATSVINN.