Dronning Maud dessert

Oppskrift på Dronning Maud dessert, som består av fromasj og sjokolade. Desserten er også kjent som Haugesundsdessert.
Dronning Maud dessert
  • Tidsforbruk 20 - 40 min