Dette gjør MENY for å redusere matsvinn

Dette gjør MENY for å redusere matsvinn

Publisert 2. juli 2020
Matsvinn er et stort miljøproblem. Alle i verdikjeden har et ansvar. I MENY har vi innført en rekke tiltak i butikk med mål om å kaste 50 prosent mindre mat innen 2025.
I en egen kjøledisk selger vi ut varer med kort holdbarhet til redusert pris. I en egen kjøledisk selger vi ut varer med kort holdbarhet til redusert pris.

Matproduksjon krever ressurser og står for ca. 30 prosent av verdens klimagassutslipp. Likevel kaster vi 417 000 tonn mat i året i Norge, ifølge Matvett. Dagligvarebransjen står for 15 og husholdningene for 55 prosent. Her følger en oversikt over tiltak MENY gjør i butikk.

Kortest holdbarhet foran

Vi sikrer god rullering ved å sette varer med kortest holdbarhet fremst i butikkhylla. Her kan også du som kunde bidra: Skal du bruke varen samme dag, så velg den med kortest holdbarhet. 

Nytt datovarslingssystem:
MENY tester ut et system der holdbarhetsdatoen ligger i strekkoden på varen og de ansatte varsles automatisk når en vare er i ferd med å gå ut. Les her om pilotprosjektet, som ga svinnreduksjon på 18%.

Presise innkjøp og logistikk

MENY jobber med data- og innkjøpsrutiner, men også økt fleksibilitet, for å sikre presise varebestillinger. For eksempel at ett fremfor fem brød blir minstevolum og at en kartong kan ha 12 fremfor 24 varer. 
Våren 2021 innførte MENY et digitalt og dynamisk stekeverktøy for butikkstekt brød med mål om nedgang i brødsvinn på minst 30 prosent pr butikk. Les mer om prosjektet her

Riktig oppbevaring

Rktig oppbevaring er avgjørende for holdbarhet, spesielt på frukt og grønnsaker. Om natten står potetene mørkt og bananene dekkes med plast. I MENY ligger druene i kjølehyller i butikken. 

Nedprising av varer

Vi gir 20-50% avslag på varer med kort holdbarhet. Disse ligger i en egen disk eller er merket med en oransje lapp. Her kan du gjøre kupp! Interessen for disse varene er økende og har ført til langt mindre matkasting.
En del MENY-butikker priser også ned varer i varmeskapet i tiden før stenging.

Omplassert frukt og grønt

Frukt og grønnsaker er blant svinnverstingene, mye pga. kort holdbarhet. De angripes av mugg og råte. Varer som ikke er helt fine legger vi i stativet "Omplassert frukt og grønt". Her legger vi også de fine eplene i en flerpakning der ett er blitt stygt. Alt i stativet koster kr. 10 pr. kilo, og passer for prisbevisste og småhusholdninger. Tiltaket førte i 2021 til en reduksjon i matsvinn på ca. 341 tonn.
 
Single bananer er like gode! Vi oppfordrer kunder til å velge single bananer. De blir ofte liggende igjen.

  

 

Gårsdagens brød

Brød er blant varer med høyest matsvinn, blant annet fordi kundene forventer godt utvalg frem mot stenging. Frem til ca. kl. 11.00 neste dag selger vi «Gårsdagens brød» for kr. 15. Brødene er populære, og har ført til stor reduksjon i matsvinn.

I 2021 ble 760 000 brød solgt som "Gårsdagens brød".

Redusert pris på små bakervarer

MENY selger små bakervarer til redusert pris siste halvtimen før stenging. Poser med tre småvarer, som wienerbrød, boller, skolebrød og liknende selges for 15 kroner.

Hvilke bakevarer du finner i posene varierer fra butikk til butikk, og fra dag til dag. Utvalget og antall poser med småbakst er også avhengig av hvor mye som eventuelt er igjen nærme stengetid. 

"Syltebær" til svært god pris

MENY har innført "Syltebær". Dette er bærene butikkene ikke fikk solgt i går, eller bær av noe dårligere kvalitet. Disse selges for kr. 15 pr kurv. Les mer her.

Billige matposer via Too Good To Go

MENY startet i 2017, som første dagligvarekjede, å samarbeide med Too Good To Go. Overskuddsmat legges ut i en app, og kundene henter maten like før stenging. Tilbakemeldingene fra kundene er veldig gode. Mer enn 140 MENY-butikker er med i ordningen og 500 000 matposer er til sammen reddet ved utgangen av 2021. 

Redd overskuddsmat med Too Good To Go

Redd overskuddsmat med Too Good To Go

Hver dag gjør våre butikker en innsats for å unngå matkasting. MENY samarbeider med Too Good To Go for å redde mat som er til overs.

Lager ferdigretter 

Ferskvarer med 1-2 dagers holdbarhet er like gode, men velges sjeldnere av kunder. For å utnytte råvarene, lager ferskvareavdelingen ferdigretter som lapskaus og pytt-i-panne.

Gir til veldedighet

Mange av MENY-butikkene gir mat til veldedige organisasjoner i nærmiljøet. Flere har faste ukentlige avtaler om henting. Nye samarbeidsprosjekter testes løpende: I 2021 lagde Unikum ferdigretter til Matsentralen, basert på overskuddsmat fra syv MENY-butikker i Oslo. 

 

-------
Matavfall til biogass og dyrefôr

MENY skiller mellom matsvinn og matavfall. Å kutte i matsvinn handler om å redde spiselig mat. Matavfall er mat som normalt ikke spises; gammelt brød, varer utgått på dato og avskjær fra fisk, kjøtt og grønnsaker.

Målet til MENY er ha minst mulig matavfall, og at det vi har igjen utnyttes til dyrefôr eller biobrensel. Eksempelvis leverer Bakehuset vårt overskudd av industribakt brød til bønder. 

  • Her kan du lese om ressurspyramiden, en beskrivelse av hva som er matsvinn og hva som er matavfall.