Matskatter fra Norge

Velg norsk lokalmat i sommer

Lokalmatprodusentene er viktige. Vi trenger dem som hjelper oss å bevare det rike utvalget, som tar vare på matkulturen vår og skaper lokale arbeidsplasser. Norske produsenter vinner priser verden over for kvaliteten, og gir oss verdens kanskje beste råvarer. Vi ønsker å selge mer norsk lokalmat, fordi vi tror på kvalitet, på små produsenter som tør å tenke nytt, og på levende bygder over hele landet. TAKK for at dere fortsetter å velge norske Matskatter. #KJØPLOKALMAT